Gelderland - Laag Keppel

Contact

19-01-2017

Apeldoorns kanaal


Kosten voor bevaarbaar maken te hoog voorlopig.

Bron: www.apeldoornskanaal.com

De ambitie het vijfde en zesde pand van het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te maken is niet meer haalbaar. Tot die conclusie is de stuurgroep Veluwekroon gekomen, na analyse van de verschillende opties en hun financiële consequenties. De provincie Gelderland, de gemeenten Hattem en Heerde, waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat betreuren de uitkomst.
Er is gekeken naar de optie met vaste bruggen en een beweegbare sluis, hoe kosten voor de bediening verlaagd konden worden en of partijen onderling tot een kostenverdeling konden komen. 'Alles overziend aan het eind van dit proces, concludeert de stuurgroep Veluwekroon dat de ambities op dit moment niet haalbaar zijn’ stelt gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep Josan Meijers.
Met name het geschikt maken van de Hezenbergersluis brengt te hoge structurele kosten met zich mee.

Teleurstelling
Josan Meijers kan zich de teleurstelling in het gebied goed voorstellen, nu het bevaarbaar maken van het vijfde en zesde pand niet haalbaar blijkt. ‘Ook bij ons overheerst grote teleurstelling. De afgelopen jaren heeft iedereen grote inspanningen geleverd en dan blijkt het toch niet te kunnen.’
De ambitie het vijfde en zesde pand van het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te maken, werd in 2012 vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Veluwekroon en in 2013 uitgewerkt in het document Veluwekroon, toeristische en recreatieve ambities. De provincie Gelderland heeft een investeringsbudget van 3,1 miljoen euro gereserveerd voor de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal.

Beleef het Apeldoorns Kanaal
Met het saneren van de zwaar verontreinigde kanaalbodem en de herinrichting van de oevers en de aangrenzende parken en straten tussen Heerde en de Bonenburgersluis is het gebied er al enorm op vooruitgegaan. De stuurgroep wil onverminderd verder met het lopende project Beleef het Apeldoorns Kanaal. Hierin werken alle overheden, ondernemers en belangenvertegenwoordigers langs het hele kanaal aan activiteiten die op korte termijn voor meer levendigheid langs het kanaal zorgen.

Nieuws

19-01-2017
Kosten voor bevaarbaar maken te hoog voorlopig.